Gwenno

1

Pen-blwydd hapus iawn i Gwenno Mai ar dy ben-blwydd gyntaf! Rwyt ti werth y byd i gyd! Gyda chariad mawr oddi wrth griw Treorci a chriw Cwmgiedd