Gwenno

2

Pen-blwydd Hapus i Gwenno Mabli yn ddwy oed. Cariad mawr gan Dad, Mam, dy chwaer fawr Non a'r teulu oll!! Xx