Gwenno

8

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenno. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Guto dy frawd bach a Bela'r ci.