Gwenno

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenno! Rwyt ti werth y byd! Swsus a chwtsys di-ri oddi wrth Mam, Dad, Llew, criw Treorci a chriw Cwmgiedd xx