Gwenno Glyn

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwenno yn 3 oed! Cariad mawr gan Mam, Dad a'i chwaer fawr Elliw. xxx