Gwenno

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenno yn 6 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Gruffydd a'r teulu i gyd.