Gwenno

7

Pen-blwydd Hapus iawn Gwenno. Cariad mawr Dad, Mam, dy frawd bach Guto a Bela y ci.