Gwenno

1

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenno yn un oed gan Dad, Mam, dy chwaer fawr Non a'r teulu oll. xx