Gwenno

3

Pen-blwydd Hapus yn dair oed i Gwenno. Cariad gorau oddi wrth Dadi, Mami, dy chwaer fach Elina a’r teulu i gyd.