Gwenno

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenno yn 5 oed. Cariad mawr gan Mam, Dad, Nansi a Siôn.