Gwenno

7

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Gwenno! Joia’r dathlu! Cariad Mawr Mam, Dad, Betsan ac Ela y ci. xxxx