Gwenni

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenni yn 3 oed! Joia dathlu dy ben-blwydd gyda llond cae o dân gwyllt! Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Gethin a'r teulu i gyd!