Gwennan

4

Pen-blwydd Hapus i Gwennan yn bedair oed! Mwynha' dy ddiwrnod arbennig. Llawer o gariad, Mami, Dadi, Rhodri a'r teulu i gyd. xxx