Gwennan

2

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenni! Cariad oddi wrth Mami, Dadi, Gethin a'r teulu i gyd!