Gwenllian

5

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenllian yn 5 oed! Cariad mawr iawn, Mam, Dad, Eban dy frawd bach a’r teulu i gyd. xxx