Gwenllian

1

Pen-blwydd Hapus Gwenllian Eleri. Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Travis, Anti Catrin, Mamgu a Cardi y ci.