Gwenllian

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenllian fach. Cariad anferthol gan Mam, Dad a Dyfan a'r teulu i gyd! xxxxxx