Gwenllïan

6

Pen-blwydd Hapus Gwenllïan! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Tegid a’r teulu i gyd. xxx