Gwenlli

4

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Gwenlli. Joia'r dathlu! Caru ti. Sws mawr gan Mam, Dad a'r teulu i gyd. Xxx