Gwenlli

6

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenlli yn 6 oed. Mwynha dy ddiwrnod arbennig a’r holl ddathlu. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a Gruff Ifan. xxx