Gwenlli

4

Pen-blwydd Hapus Gwenlli. Llond trol o gariad gan Mam, Dad a'r teulu i gyd.