Gwenlli

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwenlli yn dair oed. Cwtch a swsus mawr gan Mam, Dad a dy ddwy chwaer fawr, Marged Lois a Megan Celyn.