Gwenlli

3

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Gwenlli yn 3 oed! Joia dy ddiwrnod!! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a'r teulu i gyd. xxx