Gwenlli

5

Pen-blwydd Hapus i ti Gwenlli yn 5 oed. Cariad mawr gan Dad a Mam, dy frawd mawr Gruff, dy chwaer fawr Mirain a'r teulu i gyd.