Gweni

6

Pen-blwydd Hapus iawn Gweni yn 6 oed! Cariad mawr a llond trol o swsus gan Dad, Mam, dy frawd bach Caron a dy chwaer fach Mabli.