Gweni

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Gweni yn bump oed. Cariad Mawr a llawer iawn o swsus gan Dad, Mam, dy frawd bach Caron a dy chwaer fach Mabli.