Gweni

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gweni yn 4 oed! Cariad mawr gan Dad, Mam, Lili, Dafi a’r teulu i gyd. xxx