Gwenan

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gwenan yn 5 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad a Mamgu. xxx