Gwenan

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Gwenan yn 3 oddi wrth Dadda, Mamma a'i chwiorydd Liliwen a Betsan. xxx