Guto

4

Pen-blwydd Hapus iawn iawn iawn i ti Guto yn 4 oed! Joia dy ddiwrnod a’r dathlu a llond y lle o gariad a swsus oddi wrth dy chwaer fawr Elin, Mam, Dad a Nel y ci. xxx