Guto

7

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti yn 7 oed Guto. Gobeithio y gwnei di fwynhau dy ddiwrnod. Cariad mawr gan Mam, Nain, Taid, Anti Ser, Yncl Paul, Iolo, Popi a Nain-gu. xxx