Gruffydd Abram

3

Pen-blwydd Hapus Gruffydd Abram oddi wrth Mam, Dad, Martha ac Iago