Gruffydd

4

Pen-blwydd Hapus Gruffydd Abram oddi wrth Mam, Dad, Martha a Iago.