Gruffydd

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Gruffydd ar ei ben-blwydd yn 4 oed. Ti werth y byd i ni gyd. Llawer o gariad oddi wrth Dadi, Mami a dy chwaer fawr Ffion. xx