Gruffydd

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Gruffydd. Joia'r dathlu. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Marged a'r teulu i gyd. xxx