Gruffydd

5

Pen-blwydd Hapus i ti yn 5 oed Gruffydd. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Lleucu, Idris a'r teulu i gyd.