Gruffydd

4

Pen-blwydd Hapus Gruffydd! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Gwenllian ac Elliw. xx