Gruffydd

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gruffydd yn 3 oed. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fawr Gwenno a'r teulu i gyd.