Gruffydd

8

Pen-blwydd Hapus Gruff! Cariad mawr gan Mam, Dad, Elsie, Mari a'r teulu i gyd. xxx