Gruffydd

9

Dymuniadau gorau i ti Gruffydd ar dy ben-blwydd! Cariad mawr oddi wrth Morfudd, Dad a Mam. Xxx