Gruffydd

3

Dymuniadau gorau i Gruffydd yn 3 oed!!! Mwynha'r dathlu mas draw! Cariad mwya'r byd i ti a llond treilar o gwtchys oddi wrth Mami, Dadi a dy chwaer fawr Anni Wyn. x