Gruffydd

3

Hip hip hwre! Pen-blwydd Hapus iawn i Gruffydd. Llawer o gariad gan Mam, Dad, Douglas, Betsy a dy deulu a ffrindiau i gyd.