Gruffydd

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gruffydd yn ddwy oed. Cariad mawr oddi wrth dy frawd mawr Osian, Mam, Dad a'r teulu i gyd. x