Gruffydd

2

Pen-blwydd Hapus iawn Gruffydd yn 2 oed. Mwynha dy ddiwrnod. Llawer iawn o gariad a swsus oddi wrth Dadi, Mami, Ffion a'r teulu yn Ystalyfera a Llanarth.