Gruffudd

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Gruffudd. Mwynha dy barti. Cariad mawr gan Mam, Tada, Alys a Wiliam.