Gruff Rhys

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Gruff Rhys yn 4 oed! Cariad mawr a lot o swsus gan dy chwaer fawr Anni Fflur, Mam, Dad, Nain a Taid Caernarfon a Bontnewydd a dy ffrind gorau, Pero’r ci!!!