Gruff ac Alaw

5

Pen-blwydd Hapus iawn i Gruff yn 5 oed ac hefyd i'w chwaer fach Alaw sy'n troi'n 2 oed. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a’r teulu i gyd.