Gruff

8

Hwre mae Gruff yn 8 oed! Pen-blwydd Hapus iawn i ti. Cariad mawr, Dadi, Mami a dy frodyr bach Elis ac Oli.