Griff

6

Pen-blwydd Hapus Mawr i ti Griff yn 6 oed! Mi rwyt ti'n fachgen caredig, hapus a llawn bywyd a ni mor prowd ohonot ti. Ti'n ffrind a'n frawd mawr bendigedig a ‘da ni'n edrych ymlaen i ddathlu dy ben-blwydd gyda ti. Llawer o gariad, Mami, Dadi a dy frawd bach a ffrind gorau Gwil. xxxx