Greta

2

Cariad mawr i Greta Hedd ar ei phen-blwydd yn ddwy oed gan Mam, Dad a’r teulu i gyd!